Názorný návod na zpřístupnění ostrovů v Pokémon FireRed a LeafGreen
(pro emulátor VisualBoy Advance)

!!! DŘÍVE NEŽ ZAČENETE, VELMI DOPORUČUJI ZAZÁLOHOVAT SI NĚKAM POZICI !!!
(uložte si ji například z menu emulátoru do speciálního souboru, který se automaticky nepřepisuje).

Aby bylo možno speciální ostrovy zpřístupnit, je nutné mít hru dohranou alespoň do fáze, kdy vlastníte 'Rainbow Pass' a z Vermilion City se můžete plavit na všech 7 ostrovů.

1. V menu emulátoru vyberte 'Memory viewer', veškeré změny budou prováděny v něm.

2. Do bílého rámečku vedle tlačítka Go zadejte 8044EE0 a tlačítko Go stiskněte. Tak se přepnete na tuto adresu. Uvidíte řádky s čísly (bajty), začínající hodnotami 6D 4E C6 41.
Pokud na této adrese vidíte jiné hodnoty, pak máte pravděpodobně jinou verzi FR nebo LG programu (ROM)! V tomto případě si stáhněte hru (ROM) z downloadů na Pikachu.cz, případně mi vaši verzi pošlete. Pokusím se z ní správnou adresu zjistit.
pozn.: Dávejte vždy pozor, jestli adresa zadaná do rámečku vedle tlačítka Go se shoduje s adresou napsanou vedle první řádky. Zejména při přepínání módů zobrazení (8-bit, 16-bit, 32-bit) se může počáteční adresa posunout (zarovnat podle typu čísla). Pokud by se neshodovala, stiskněte tlačítko Go znova (již po volbě správného módu zobrazení).

3. Změňte první 4 čísla na 00.

4. V menu hry vstupte do OPTIONS a opět z nich odejděte (není třeba tam cokoliv měnit).

5. Nyní se vraťte se do Memory vieweru. Přepněte si zobrazení do 16-bit módu, zadejte adresu 20258E4 a stiskněte Go. Uvidíte hodnoty, reprezentující předměty v 'Key Items'. Každý předmět je definován dvěmi 16bit hodnotami. První je kód věci, druhá je počet. V případě Key Items je druhá hodnota VŽDY 1. Vcelku snadno najdete poslední položku. Za ní následují nuly.

6. Připište za poslední věc předměty potřebné pro přístup na ostrovy. Jsou to:
AURORATICKET s kódem 0172
MYSTICTICKET s kódem 0173
Na pořadí nezáleží, druhá hodnota udávající počet je vždy 1. Viz obrázek:

7. Nyní si v Memory vieweru nastavte zobrazení na 8-bit, zadejte adresu 2026515 a na tuto adresu se přepněte (Go). Změňte první bajt v první řádce (viz obrázek) následovně:
1.bajt: výsledek bude hodnota, která tam je OR 0C (v našem příkladě tedy: 02 OR 0C = 0E)
K vypočítání je opět možno využít Windows Calculator, hodnoty jsou všechny v hexu.

8. Změníme hodnotu 1. bajtu dle výsledku.

Nyní je vše potřebné změněno. V tomto okamžiku si hru uložte (z emulátoru nebo ze hry, to je jedno) a zrestartujte emulátor (aby se znova nahrála ROM).
Pokud tak neučiníte, změňte hodnoty na adrese 8044EE0 zpět na 6D 4E C6 41 (na začátku - v bodě 2 - jsme zde nastavovali 4 nuly). Jinak se hra v některých situacích bude chovat nekorektně a může i vytuhnout.

!!! BUĎTE VELICE OBEZŘETNÍ PŘI ZMĚNÁCH V PAMĚTI. V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE PODEZŘENÍ, ŽE JSTE NĚKDE NĚCO ZMĚNILI ŠPATNĚ, JE VŽDY LEPŠÍ VRÁTIT SE K PUVODNÍ POZICI A ZAČÍT ZNOVA OD ZAČÁTKU, NEŽ RISKOVAT PROBLÉMY. NĚKTERÉ CHYBY SE MOHOU PROJEVIT AŽ POZDĚJI NEBO JEN V URČITÝCH SITUACÍCH !!!

...tak a teď jen doufám, že tenhle postup bude pochopitelný i pro méně zkušené.

Copyright lisakVUK 2006